Waarom Intodrives

De Intodrives drijfverenscan is een gebruiksvriendelijk testinstrument van hoge kwaliteit. Praktisch en veelzijdig toepasbaar. Waar we nog meer voor staan? U leest het hieronder.

Kwaliteit

 • De Intodrives drijfverenscan is ontwikkeld door psychologen en onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit.
 • Door de gehanteerde meetmethode kan een kandidaat vergeleken worden met een normgroep. Ook kunnen hierdoor teamprofielen worden opgesteld.

Professioneel

 • Voordat een adviseur de Intodrives drijfverenscan mag inzetten, is deze hier specifiek voor opgeleid. Zo kan de adviseur de juiste keuze maken wanneer, met welk doel en voor wie de scan ingezet wordt.

Toegevoegde waarde

 • U dringt snel door tot de kern van de zaak.
 • Door de kennis van de drijfveren van uw klant of kandidaat, kunt u beter aansluiten op de behoeftes van de klant.
 • De kandidaat heeft na het traject iets tastbaars in handen
 • Het geeft handvatten in bijvoorbeeld een 3-gesprek met leidinggevende of HR.
 • Kandidaten vinden de drijfverenscan leuk. Zo leuk dat ze met collega’s over hun traject én uw dienstverlening praten. Vervolgopdrachten krijgen was nog nooit zo simpel.

Snel

 • U krijgt toegang tot een intuïtieve  en gebruiksvriendelijke online werkomgeving. Binnen 15 seconden heeft u een kandidaat geregistreerd en uitgenodigd om de scan te maken. Ook kunt u hier diverse rapportages genereren.
 • Het is eenvoudig om teamprofielen op te stellen. Met een druk op de knop kunt u elk gewenst team samenstellen en het teamprofiel verschijnt direct.
 • Meteen nadat de kandidaat de scan heeft afgerond, is het resultaat beschikbaar voor u als adviseur/ coach.
 • U kunt ervoor kiezen een melding per e-mail te krijgen wanneer uw kandidaat de scan heeft voltooid.

Persoonlijke rapportage

 • De uitkomsten van de drijfverentest worden weergegeven in een persoonlijke grafiek.
 • U heeft beschikking tot een persoonlijke rapportage waarin de uitkomsten zowel grafisch als tekstueel voor de specifieke kandidaat worden weergegeven.

Betaalbaar

 • U hoeft geen abonnement af te sluiten.
 • U betaalt alleen de scans die daadwerkelijk ingezet zijn.
 • Een rapportage hoeft slechts eenmalig betaald te worden en kan onbeperkt opgeroepen worden.
 • De noodzakelijke opleiding is betaalbaar en door gebruik te maken van online tools is de benodigde tijdsinvestering relatief klein.

Brede doelgroep

 • De scan is geschikt voor kandidaten met uiteenlopende werk-en denkniveaus, van MBO tot WO, en voor uiteenlopende functies, van uitvoerend tot leidinggevend en adviserend.
 • De vragen in de test zijn opgesteld in eenvoudig Nederlands.
 • De drijfverenscan is ook beschikbaar in het Engels.

Eenvoudig in gebruik

 • Kandidaten vullen de scan online in.
 • Indien de scan wordt onderbroken, kan de kandidaat opnieuw inloggen en verder gaan waar hij was gebleven.
 • De vragen zijn eenvoudig te beantwoorden door middel van een 5-puntsschaal.
 • Er is een duidelijke instructie die ook tijdens het invullen van de vragen beschikbaar is.
 • De drijfverenscan is ook geschikt voor mensen met kleurenblindheid.

Artikel in vakblad De Psycholoog (NIP)

Artikel in DE PSYCHOLOOG (NIP)/ Geertje Kindermans interviewde Gwendolyn van Kuijen, arbeids- en organisatiepsycholoog en ontwikkelaar en eigenaar van Intodrives.

‘Als loopbaanadviseur heb ik kennis gemaakt met persoonlijkheidsvragenlijsten en cognitieve tests en drijfverenscans. Op een dag zei een kandidaat tegen mij over zo’n scan die hij thuis had gemaakt: “Ik heb er het woordenboek maar bij gepakt.” Hij was zich er niet van bewust dat dat een probleem was, maar bij mij ging er een belletje rinkelen. Dat je bij zo’n instrument een woordenboek nodig hebt… dat is niet de bedoeling, dan werkt het niet.

Ik ben erin gedoken, ik heb gekeken naar alle instrumenten die er op de markt zijn en hoe die zijn onderzocht. Ik ontdekte dat er een groot verschil is tussen de persoonlijkheidsvragenlijsten en cognitieve tests aan de ene kant, en de drijfverenscans aan de andere kant. De eerste twee zijn doorgaans goed onderzocht en mooi onderbouwd met validiteit en betrouwbaarheid. Bij de drijfverenscans was dat veel minder het geval.

Ik praatte erover met mijn man, die als nuchtere buitenstaander goed kan meedenken. Opeens zei hij: “Waarom ontwikkelen we zelf geen drijfverenscan?” Ik ben het idee verder gaan onderzoeken en werd steeds enthousiaster. Dat zouden we zelf beter kunnen.
Daar komt bij dat ik het een heel leuk idee vond om samen met hem iets op te zetten. In het verleden hebben we al eens samengewerkt aan een project, maar dat werd uiteindelijk geen succes. Onze professionele samenwerking smaakte echter naar meer.

We ontwikkelden Intodrives en om deze drijfverenscan te onderzoeken, haalden we er een statisticus bij. De eerste versie bleek onvoldoende betrouwbaar en valide. Op zich is dat niet zo onlogisch voor een eerste ronde, maar toch was het even slikken. We hebben de vragenlijst doorgenomen en samen met de statisticus gekeken welke vragen onvoldoende bijdroegen aan het eindresultaat. Eerst moesten we proberen te begrijpen waarom ze eruit vielen en daarna moesten we betere vragen opstellen die hetzelfde construct zouden meten.

Daarop hebben we een tweede onderzoek laten doen en toen waren de validiteit en betrouwbaarheid psychometrisch wel in orde. Dat was een mooi moment! Hier hadden we vanaf 2013 meer dan twee jaar lang naartoe gewerkt, allemaal achter de schermen. Nu konden we ermee naar buiten en gingen we de markt op. Vanaf dat moment is het echt begonnen!’