Theorie

De drijfverenscan van Intodrives is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives wordt in kaart gebracht door welke drijfveren iemand gemotiveerd wordt. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is weergegeven in hoeverre de persoon wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren. Maar wat is een drijfveer eigenlijk?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem belangrijk zijn. Drijfveren vormen zijn normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag.

Ijsberg van David McClelland

Een andere psycholoog, David McClelland, heeft dit uitgewerkt in een model waarin hij de mens vergelijkt met een ijsberg. Menselijk gedrag is het zichtbare deel van de ijsberg. Onze drijfveren vormen het niet-zichtbare deel van de ijsberg, dat zich onder de waterlijn bevindt en dat vele malen groter is. Onze drijfveren, dat wat we vinden en willen, geven richting aan ons gedrag en aan de keuzes die we maken. Dus als we onszelf willen begrijpen of zaken willen veranderen, is het zinvol te weten wat er onder de waterlijn gebeurt. Daarvoor is de drijfverenscan van Intodrives ontwikkeld. Door inzicht te krijgen in uw drijfveren krijgt u meer kennis van wat u belangrijk vindt, wat u energie kost en wat u motiveert.

Klantervaringen

Sinds 2015 is de Intodrives drijfverenscan op de markt. Professionele gebruikers die de  drijfverenscan in willen zetten voor hun werk als coach of adviseur kunnen kennis maken met de scan door deze zelf in te vullen. Hierdoor ervaren zij zelf hoeveel de drijfverenscan kan opleveren. Hieronder enkele reacties van klanten die de drijfverenscan hebben ingevuld:

  • Tal van mogelijkheden voor zowel individu als voor teams.
  • De drijfverenscan geeft je inzicht in wat je motiveert en wat je belangrijk vindt. Ook maakt het duidelijk waar je weerstand ligt (met welk gedrag van andere mensen je moeite hebt) en in wat voor soort omgeving je het best tot je recht komt. Dit inzicht helpt je uiteindelijk in het maken van keuzes. Ik heb de drijfverenscan van Intodrives ervaren als een gebruiksvriendelijk en praktisch instrument met een heldere rapportage. Het inzicht dat het mij heeft gegeven is, nog meer bewustwording van mijn keuzes en hoezeer die bij mij passen. Dat geeft mij kracht en vertrouwen om vooral met veel plezier mijn weg te vervolgen. Voor mij als coach is deze drijfverenscan zeker inzetbaar in coachtrajecten.
  • Een degelijk en betrouwbaar instrument. Gebruiksvriendelijk en professionele uitstraling.
  • Heel inspirerend. Ik zie veel mogelijkheden om de scan in te zetten, om het proces te versnellen en mensen inzicht te geven. Ook mijn kandidaat had een drijfverenscan gemaakt. Zijn reactie was: veel van de informatie wist ik al, maar nu het op papier staat, zie ik pas echt dat ik er iets mee moet doen.