Privacy

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens
Intodrives V.O.F.
Eikelaar 87, 5721 DE Asten
040-3041371
info@intodrives.nl

Kandidaten
U bent kandidaat wanneer u de Intodrives drijfverenscan invult. We verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze producten of diensten. De persoonsgegevens die wij in dat geval verwerken zijn uw naam, geslacht, e-mailadres, antwoorden op vragen van en resultaten van scan(s) en mogelijk geboortedatum, hoogst genoten opleiding, werkveld en of u een leidinggevende functie vervult.
Deze gegevens worden gebruikt om:

 • inlogcodes voor het maken van de drijfverenscan naar u te mailen
 • een rapportage en eventueel een teamprofiel op te stellen
 • in anonieme vorm onderzoek te doen en om producten te verbeteren
 • rapportages en e-mails te personaliseren
 • u correct (meneer/ mevrouw) aan te spreken

De grondslagen om persoonsgegevens te verwerken zijn het uitvoeren van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang; het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening en het verbeteren van onze diensten en producten.

Degene die u heeft uitgenodigd voor het maken van de drijfverenscan is de bron van de persoonsgegevens. Hij zorgt voor het correct verstrekken en aanpassen van de gegevens en bepaalt de bewaartermijn van de rapportages en uw naam in combinatie met de uitkomsten. De achtergrondgegevens, geslacht en antwoorden op de vragen kunnen in geanonimiseerde vorm, zónder uw naam en e-mailadres, worden bewaard en kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om de scan in de toekomst te verbeteren. In verband met facturatie en wettelijke bewaartermijnen, kan uw naam gedurende deze periode bewaard blijven op facturen. Uitkomsten van kandidaten die zonder tussenkomst van een andere partij de drijfverenscan maken, zoals potentiële klanten die kennis willen maken met de scan door deze zelf in te vullen, worden maximaal vijf jaar bewaard. Het e-mailadres van alle kandidaten wordt na afronding van de drijfverenscan verwijderd.

Als u gebruik wilt maken van het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens die wij verwerken, kunt u zich richten tot de persoon die u heeft uitgenodigd om de drijfverenscan in te vullen. Op verzoek van die persoon verwijderen wij uw gegevens zonder vertraging. In verband met de back-up cyclus zijn verwijderde gegevens na vier maanden definitief uit het systeem verwijderd.

In het kader van de dienstverlening kan Intodrives persoonsgegevens uitwisselen. Intodrives kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals een mailprovider, een it-bedrijf en hosting- en dataopslagbedrijven. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Voor het versturen van de uitnodiging en het ophalen van de rapportages heeft de persoon die u heeft uitgenodigd een account bij Intodrives. Middels dit account heeft hij alleen inzicht in gegevens van kandidaten die zijn uitgenodigd door zijn eigen organisatie. Alleen indien u de inlogcode zonder tussenkomst van een andere partij (zoals een trainer of coach), rechtstreeks van Intodrives heeft ontvangen, kunnen wij, echter pas na uitdrukkelijke toestemming van u, de rapportage doorsturen naar een derde, bijvoorbeeld uw (toekomstige) werkgever.

Zakelijke relaties
Zakelijke relaties betreft (medewerkers van) onze klanten, leveranciers en andere organisaties en instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden of mogelijk aan willen gaan.
Wij verwerken de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor:

 • informatie te verstrekken over en aanbiedingen te kunnen doen voor onze producten en diensten
 • zakelijke relaties aan te gaan en te onderhouden
 • overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
 • reactie te kunnen geven indien u uw gegevens invult of achterlaat op onze website
 • u te laten kennis maken met onze dienstverlening
 • de facturatie uit te voeren
 • onze dienstverlening te verbeteren

Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken of kennis te maken met onze producten en diensten, verzamelen we uw gegevens. Als wij gegevens niet direct van u hebben gekregen, kunnen wij deze verzamelen van (online) bronnen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in ons product. In dat geval zullen we u benaderen met de vraag of u interesse heeft om kennis te maken met Intodrives. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens voorlopig niet door ons benaderd te worden.

De persoonsgegevens die wij van zakelijke relaties verzamelen zijn NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden, uw functie en gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt. De grondslagen om persoonsgegevens te verwerken zijn het uitvoeren van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang; het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening en het verbeteren van onze diensten en producten. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

In het kader van de dienstverlening kan Intodrives persoonsgegevens uitwisselen. Intodrives maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals onze boekhouder, telecomproviders, een it-bedrijf, hosting- en dataopslagbedrijven, de aanbieders van de e-learning, e-mailprogramma’s, en een web based CRM. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Gegevens worden binnen Europese Economische Ruimte opgeslagen of bij bedrijven die voldoen aan het privacy shield. Indien u gebruik maakt van LinkedIn, WhatsApp of Facebook in contact met Intodrives, kunnen uw gegevens door deze partijen worden opgeslagen. Deze partijen voldoen aan het privacy shield.

Algemeen
U heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens die wij verzamelen. Ook heeft u het recht te klagen bij de autoriteit persoonsgegevens. Intodrives kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-1-2021.

Informatie over cookies

Op deze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website makkelijker te maken en de website te laten werken zoals hij bedoeld is. Cookies die te maken hebben met inloggen, worden opgeslagen totdat de sessie is verlopen, andere functionele cookies worden 1 dag bewaard. Bij de nieuwsbrief die wij versturen aan onze klanten wordt gebruik gemaakt van cookies die het aantal opens en kliks in een nieuwsbrief meten.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar pagina’s van derde partijen, zoals pagina’s van klanten en social media. Op het moment dat u een deze links of buttons aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website.

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.