Privacy

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Intodrives V.O.F.
Postbus 200, 5900 AE Venlo
040-3041371
info@intodrives.nl

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
We verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze producten of diensten.

Kandidaten
U bent kandidaat wanneer u de Intodrives drijfverenscan invult. De persoonsgegevens die wij in dat geval verwerken zijn uw naam, geslacht, e-mailadres, antwoorden op vragen van en resultaten van scan(s) en mogelijk geboortedatum, hoogst genoten opleiding, werkveld en of u een leidinggevende functie vervult.

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • inlogcodes voor het maken van de drijfverenscan naar u te mailen
 • een rapportage en eventueel een teamprofiel op te stellen
 • in anonieme vorm voor onderzoek en verbetering van producten
 • personalisering van de rapportages en mails
 • u correct (meneer/ mevrouw) aan te spreken
 • Uw e-mailadres wordt na afronding van de scan onbruikbaar gemaakt.

De grondslagen om persoonsgegevens te verwerken zijn het uitvoeren van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang; het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening en het verbeteren van onze diensten en producten.

Degene die u heeft uitgenodigd voor het maken van de drijfverenscan zorgt voor het correct verstrekken en aanpassen van de gegevens en bepaalt de bewaartermijn van de rapportages en uw naam in combinatie met de uitkomsten. De achtergrondgegevens, geslacht en antwoorden op de vragen kunnen in geanonimiseerde vorm, zónder uw naam en e-mailadres, worden bewaard en kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om de scan in de toekomst te verbeteren. In verband met facturatie en wettelijke bewaartermijnen, kan uw naam gedurende deze periode bewaard blijven op facturen. Uitkomsten van kandidaten die zonder tussenkomst van een andere partij de drijfverenscan maken, zoals potentiële klanten die kennis willen maken met de scan door deze zelf in te vullen, worden maximaal twee jaar bewaard.

Als u gebruik wilt maken van het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens die wij verwerken, kunt u zich richten tot de persoon die u heeft uitgenodigd om de drijfverenscan in te vullen. Op verzoek van die persoon verwijderen wij uw gegevens zonder vertraging. Ook heeft u het recht te klagen bij de autoriteit persoonsgegevens.

In het kader van de dienstverlening kan Intodrives persoonsgegevens uitwisselen. Intodrives kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals onze host en it-bedrijf. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Voor het versturen van de uitnodiging en het ophalen van de rapportages heeft de persoon die u heeft uitgenodigd een persoonlijke account bij Intodrives. Middels dit account heeft hij alleen inzicht in gegevens van kandidaten die zijn uitgenodigd door zijn eigen organisatie.

Alleen indien u de inlogcode zonder tussenkomst van een andere partij, rechtstreeks van Intodrives heeft ontvangen, kunnen wij, echter pas na uitdrukkelijke toestemming van u, de rapportage doorsturen naar een derde, bijvoorbeeld uw (toekomstige) werkgever.

Zakelijke relaties
Zakelijke relaties betreft (medewerkers van) onze klanten, leveranciers en andere organisaties en instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Wij verwerken de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor:

 • het doen van aanbiedingen voor en/ of het verstrekken van informatie over onze producten en diensten
 • het onderhouden van de zakelijke relatie
 • het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst
 • het geven van een reactie indien u uw gegevens invult of achterlaat op onze website
 • het kennis te kunnen maken met onze dienstverlening
 • facturatie
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Als wij gegevens niet direct van u hebben gekregen, kunnen wij deze verzamelen van (online) bronnen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in ons product. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om kennis te maken met Intodrives. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens voorlopig niet door ons benaderd te worden.

De persoonsgegevens die wij van zakelijke relaties verzamelen zijn NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden, uw functie en gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt. De grondslagen om persoonsgegevens te verwerken zijn het uitvoeren van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang; het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening en het verbeteren van onze diensten en producten.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

In het kader van de dienstverlening kan Intodrives persoonsgegevens uitwisselen. Intodrives maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals onze host, een telecom- en een it-bedrijf en de aanbieders van de e-learning, een e-mailprogramma en een web based CRM. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien derden gegevens buiten de Europese Economische Ruimte opslaan, voldoen zij aan het privacy shield.

Algemeen
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer u gebruik maakt van LinkedIn, WhatsApp of Facebook in contact met Intodrives. Deze partijen voldoen aan het privacy shield, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
U heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens die wij verzamelen. Ook heeft u het recht te klagen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Intodrives kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-08-2019.