Psychologen Annemarie Groenendaal en Marin Kramer richten zich met ACT2Grow op de ontwikkeling van individuele werknemers en teams.

Klantervaring: door inzicht naar groei

Psychologen Marin Kramer en Annemarie Groenendaal richten zich met ACT2Grow op de ontwikkeling van individuele werknemers en teams. Hun focus ligt op wat mensen echt willen en belangrijk vinden. Vanuit daar begeleiden ze individuen en teams naar persoonlijke inzichten en groei, met als doel een duurzaam resultaat. In hun kantoor in Utrecht vertellen ze bevlogen over hun werk en hoe ze Intodrives daarbij inzetten.

Waar richten jullie je op met ACT2Grow?

Marin: We zijn altijd bezig met de ontwikkeling van mensen, dus van individuen en teams binnen bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een assessment, coaching of training. Waar we zelf echt blij van worden is van klanten die zelf ook willen reflecteren, die zelf willen blijven ontwikkelen.
Annemarie vult aan: Wij hebben geen pasklare oplossingen, maar we zijn heel goed in het stellen van de juiste vragen. Onze kracht ligt in het betrokken worden, meedenken en sparren met de klant. Wij gaan samen met de klant op zoek naar de kern van het vraagstuk waar hij mee worstelt. Vervolgens zoeken we naar de manier waarop wij de klant kunnen faciliteren om stappen te zetten in het aanpakken van zijn vraagstuk.

Over wat voor soort vraagstukken gaat het dan?

Marin: Bij individuele deelnemers gaat het vaak over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld medewerkers die vastlopen in hun functie, maar niet goed weten wat ze dan wel willen gaan doen.
Annemarie: Bij individuele coaching krijgen we ook regelmatig vragen van managers die op zich prima werk doen, maar toch op enig moment beseffen dat ze in hun leiderschap nog een slag te maken hebben. Of professionals die in hun persoonlijk leiderschap nog wat scherpte of diepgang aan willen brengen.

Hoe pakken jullie dat aan?

Marin: Het begint met zelfinzicht en bewustzijn van het eigen gedrag; wie ben je en waarom doe je de dingen zoals je ze doet?
Annemarie: Mensen realiseren zich op dat moment vaak dat het hun eigen overtuigingen zijn, die hen op die plek vasthouden. Met onze ondersteuning krijgen mensen helpende inzichten, waarmee ze zelf in beweging komen en hun gedrag kunnen veranderen. Het is heel leuk als je iemand aan het coachen bent en hij loopt de deur uit met een nieuw inzicht waarmee hij aan de slag gaat.
Marin vult aan: Dat vind ik in assessments ook altijd het leuke, als iemand zegt ‘ooh zó zit het’. Dat je bijna dat lampje aan ziet gaan.

Bij welke individuele trajecten zetten jullie Intodrives in?

Marin: Bij heel veel trajecten! Bij loopbaanvraagstukken zetten we hem altijd in.
Annemarie vervolgt: Bij ontwikkelassessments zetten we Intodrives in naast een persoonlijkheidsonderzoek en gedragsanalyse, om uit te vinden waar iemand ten diepste door gedreven wordt. Ook zetten we hem in bij het begin van een coachingstraject. Hiermee creëer je een soort startmoment met elkaar, om even verdieping aan te brengen.
Marin: En we hebben Intodrives afgelopen jaar ook ingezet bij een leiderschapstraject. We hebben ons eerst gericht op het individuele profiel. Door dit een-op-een door te spreken begrepen leidinggevenden beter wat het doet met de communicatie en samenwerking wanneer mensen andere drijfveren hebben dan zijzelf, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Uit dit traject zijn weer nieuwe vragen over teamprofielen voortgekomen, omdat de leidinggevenden ook met hun eigen team aan de slag gingen.

Hoe is jullie aanpak bij het begeleiden van teams?

Annemarie: Bij teams gaat het vaak over de vraag: ‘hoe kunnen we effectiever samenwerken?’. Wij scheppen een kader en daarbinnen gaan mensen ontdekken waar het voor hun als team om draait. Mensen leren elkaar beter kennen en raken geïnteresseerd in wat de ander motiveert.
Marin: Vertrouwen en betrokkenheid zijn daarbij belangrijk. Van daaruit ga je leren en ontwikkelen. Wij zijn er heel goed in om dat te laten ontstaan. Wij zorgen voor een veilige omgeving, zodat deelnemers in gesprek dingen met elkaar gaan delen, gaan oefenen en uitproberen. Intodrives is een middel om dat platform te creëren. Daarom past Intodrives zo goed bij ons, omdat er geen oordeel in zit. Het is wat dat betreft een heel veilig instrument.
Marin vervolgt: Het resultaat van onze aanpak is dat mensen bewust met elkaar in gesprek gaan, de lijnen korter worden, en men elkaar sneller vindt. En ze hebben tools en technieken aangereikt gekregen om dit vast te houden.

Bij teamcoaching zetten jullie ook de Intodrives Teampuzzel in?

Marin: Met de Teampuzzel gaat het team als groep aan de slag. Voor de onderlinge samenwerking levert dat echt wat op. De teamleden krijgen meer inzicht in elkaars drijfveren, ze leren elkaar beter kennen en krijgen daardoor meer begrip voor elkaar. Deelnemers zeggen na afloop bijvoorbeeld: ‘Wij vullen elkaar goed aan, maar we snappen nu ook waarom we elkaar soms niet begrijpen’.

En hoe zit het met jullie samen als team?

Marin: We werkten al acht jaar intensief samen, voordat we in 2018 ACT2Grow hebben opgericht. We hadden samen alles in huis om te coachen, trainen en ontwikkel- en selectieassessments te doen en besloten ervoor te gaan. We vullen elkaar goed aan.
Annemarie: Analyserend kunnen we elkaar echt verder helpen. De een begint iets, schets een kader en de ander scherpt het aan. Zo bouwen we ook de trainingsprogramma’s. Wanneer we samen trainen is Marin de verbinder en degene die voor de groep staat. Ik ben dan meer de sidekick, van de kritische interventies. We vinden het heel mooi dat wij als team andere teams weer verder op weg kunnen helpen. Daar willen we het komende jaar nog meer in gaan doen!

Wil jij of jouw team ook begeleid worden door ACT2Grow? Via deze link kom je op hun site.
Benieuwd hoe jij als professional ook met Intodrives kunt werken? Neem dan hier contact op.

Theorie

De Intodrives drijfverenscan is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. De drijfveren die hij onderscheidde, worden weergegeven door middel van kleuren. Met de drijfverentest ...

Lees meer >

Meer informatie

Wil je als coach, psycholoog, hr-adviseur, mediator of trainer meer weten over wat Intodrives voor individuele kandidaten of bij teamtrainingen kan opleveren? Neem dan hier contact op met…

Lees meer >

Meer interviews

Klantervaring: teamontwikkeling

Nicole Naus (STTS - partner in HR) en Dagmar Pronk (HELDER|73) zijn beiden actief op gebied van HR en organisatievraagstukken, ieder vanuit hun eigen bedrijf. Als onderdeel ...

Lees meer >

Klantervaring: Ontmoet jezelf

In de regio Noordoost Brabant begeleidt Wilma Schuurmans van Wil’s Coaching mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen. Bij elk traject is een duurzaam resultaat het doel. ...

Lees meer >
Archief >